Toto logo

ACTIEVOORWAARDEN 
TOTO
TOTO 65 JAAR

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door TOTO Online B.V., gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: TOTO), georganiseerde actie “Deelname TOTO 65 jaar” (hierna: de Actie) ter promotie van TOTO Sport.
2. Deelnemers aan de Actie maken kans op 1 deelnameplek aan een door TOTO georganiseerd evenement. Deelnemers aan het evenement maken kans op 65 jaar lang een seizoenkaart van zijn of haar favoriete voetbalclub, welke prijs uitsluitend wordt uitgekeerd in de vorm van een geldbedrag van EUR 20.000,- (“Evenement”).
3. De Actie om kans te maken op deelname aan het Evenement loopt van 24 februari 2022 t/m 8 maart 2022 23:59 (hierna: de Actieperiode).
4. Het Evenement vindt plaats op 26 maart 2022.
5. Registreren om kans te maken op deelname aan het Evenement kan via de actiewebsite toto.nl/65jaar. Hierbij dienen voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats te worden geregistreerd.
6. Deelname aan de Actie geschiedt persoonlijk. Deelnemer krijgt met zijn registratie de gelegenheid om 1 keer aan de Actie deel te nemen.
7. Op deelname aan het Evenement zijn nadere voorwaarden van toepassing (“Evenement Voorwaarden”). Winnaar van de Actie mag deelnemen aan het Evenement, onder de voorwaarde dat hij/zij de Evenement Voorwaarden zal accepteren. De Evenement Voorwaarden zal aan de winnaar van de Actie worden verstrekt.
8. Tijdens het Evenement krijgen twaalfkandidaten de opdracht om zo lang mogelijk te zitten op hun plek en verschillende opdrachten succesvol te brengen. Degene die het langst blijft zitten en/of het beste de opdrachten succesvol tot een eind weet te brengen, wint een seizoenkaart van zijn of haar favoriete voetbalclub voor 65 jaar lang in de vorm van een geldbedrag van EUR 20.000,- Dit bedrag is vastgesteld op basis van de gemiddelde prijs van een seizoenkaart.
9. Voor deelname aan het Evenement is het van belang dat de kandidaten in goede gezondheid verkeren. De kandidaten moeten in ieder geval in staat zijn om voor een langere periode te kunnen blijven zitten in de buitenlucht en opdrachten te vervullen die mogelijk fysieke elementen bevatten.
10. Met de winnaar van de Actie zal er in week 11 een briefing plaatsvinden waarin nadere informatie en de Evenement Voorwaarden worden verstrekt over deelname aan het Evenement.
11. Het totale prijzenpakket van de Actie bestaat uit 1 deelnameplaats aan het Evenement.
12. Het prijzenpakket van het Evenement bestaat uit 1x een bedrag van EUR 20.000,- netto, waarmee de winnaar van het Evenement een seizoenkaart van zijn of haar favoriete voetbalclub voor (ongeveer – onder meer afhankelijk van prijzen en club) 65 jaar kan bekostigen.
13. De winnaar van de Actie wordt getrokken uit alle personen die zich hebben geregistreerd gedurende de Actieperiode middels een trekking door een onpartijdige trekkingscommissie uiterlijk op 13 maart 2022.
14. De winnaar van de Actie krijgt uiterlijk 14 maart 2022 bericht door middel van een persoonlijk bericht via het e-mail adres of telefoonnummer dat is opgegeven bij registratie en dient uiterlijk 16 maart de door TOTO gevraagde gegevens door te sturen. In het geval TOTO de gevraagde gegevens niet tijdig ontvangt, vervalt het recht aan de eerste reservewinnaar. Ook wanneer blijkt dat de gegevens die bij registratie ingevuld zijn niet overeenkomen met doorgestuurde gegevens vervalt het recht aan reservewinnaar.
15. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn of dat zij niet 24 jaar of ouder zijn worden uitgesloten van deelname aan de Actie en worden uitgesloten van deelname aan het Evenement.
16. Voor deelname moet men 24 jaar of ouder zijn en Nederlands ingezetene.
17. Deelnemers waaraan door de KNVB en/of een betaald voetbalorganisatie een stadionverbod is opgelegd zijn uitgesloten van deelname
18. Werknemers van Nederlandse Loterij Organisatie BV en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.
19. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door TOTO afgedragen.
20. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt TOTO zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
21. TOTO behoudt zich het recht voor inzendingen te verwijderen en/of uit te sluiten van deelname aan de Actie:
- die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden;
- met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op persoonlijke rechten van anderen;
- onder de naam van iemand anders
22. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan TOTO.
23. TOTO heeft het recht deze Actie te allen tijde te veranderen of te stoppen.
24. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
25. TOTO is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
26. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TOTO.
27. De actievoorwaarden zijn te vinden op toto.nl/65jaar of op te vragen bij de klantenservice via toto@nederlandseloterij.nl of telefonisch op 070-550 08 52 (gebruikelijke belkosten)
28. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij TOTO Online bv, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, via e-mail: toto@nederlandseloterij.nl of telefonisch: 070-550 08 52 (gebruikelijke belkosten).
29. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy statement van TOTO Online. De meest actuele informatie versie is terug te vinden op https://www.toto.nl/privacy.
30. Deze Actie wordt georganiseerd overeenkomstig de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

@Copyright Club TOTO 2022 | Alle rechten voorbehouden.
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | toto.nl
Voor het organiseren van online sportweddenschappen en casinospellen is op 29 september 2021 een vergunning verleend aan TOTO Online B.V., kantoorhoudende aan Laan van Hoornwijck 55 (2289 DG) te Rijswijk, door de Kansspelautoriteit.